Одобрение по проект за „Адженда Тренинг Солюшънс“ ООД

/ / Блог, Новини

„АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС „ООД бе одобрена като бенефициент по проект Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.073-6944, „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, и процедура BG16RFOP002-2.073 – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Обща стойност: 10 000.00лв., от които 8 500.00 лв. Европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

От създаването си досега нашата компания е напълно изряден данъкоплатец. Не прилагаме каквито и да е схеми за „агресивна данъчна оптимизация“, защото считаме, че това е начина по-който трябва да работи един отговорен бизнес, дори в категорията „микро-предприятие“.
За 13 години сме внесли в републиканския бюджет близо 105 хиляди лв корпоративен данък и над половин милион лева ДДС.

Сега е моментът, в който считаме, при тази предизвикателна ситуация, че имаме пълното право да получим подкрепа от страна на българската държава.