HR Услуги и проекти

От опит знаем колко важна е функцията „Човешки Ресурси“ за успеха на Вашата компания. HR системите и политиките оказват силно влияние върху Вашата организационната култура, ефективност и сътрудничество, а оттам и върху бизнес и финансовите ви резултати.

Според нашето разбиране задачата на HR е да проектира и управлява ефективно такива системи, които чрез човешките ресурси да осигуряват рамката за прилагане на стратегията и бизнес плана на компанията. Тези системи дават възможност за координиране и стандартизиране на дейностите по управление на хората във всички функции и осигуряват надеждна основа за ежедневните операции: и в крайна сметка по този начин – възможност за реализация на организационните Ви ценности.

Понякога вътрешните ресурси на HR не са достатъчни за самостоятелно изграждане на сложна система или прилагането на нов инструмент. Именно тук ще ви партнираме, предоставяйки изцяло на Ваше разположение богатият ни и дългогодишен опит, както и в привличането на експертни консултантски ресурси от нашата мрежа, когато е необходимо.

Нашият подход е холистичен, ние не само наблюдаваме индивидуалното функциониране на системата за управление на човешките ви ресурси, но и нейната ефективна интеграция с останалите функции, с бизнес целите ви, както и със свързания опит на служителите. За HR услугите и консултациите, които Ви предлагаме, използваме интегрирана методология, използвайки богат набор от инструменти, съчетан с професионалния опит и най-добрите международни практики във всички индустрии.

Предлагаме ви съдействие в сфери като:
– дизайн/редизайн на функцията HR и управление вътрешните процеси
– изграждане на компетентностни модели
– подбор на персонал
– организационна промяна и решаване на проблеми свързани с адаптацията
– управление на представянето
– системи по заплащане и бонусиране
– центрове за оценка и развитие
– управление на знанията
– вътрешна комуникация и стратегии за връзки със служителите,
– изследване на мотивационната среда и организационния климат

В допълнение, ние вярваме, че ако HR дейностите създават истинска стойност, т.е. дават възможност на една компания да привлича, задържа, мотивира, развива, разпознава приноса и управлява служителите по-най-добрия начин, тогава бизнес успехът Ви по-малко ще зависи от станалата вече крилата фраза: „НЯМА ХОРА!“.

TOP