Програми за екипна синергия за ДСК Банк и Експресбанк

/ / Блог, Новини
DSK Новини

„Адженда“ бе избрана за един от партньорите на ДСК БАНК и Експресбанк в периода на тяхното сливане. Съвместно планирахме и проведохме серия от обучения и екипни мотивационни срещи, преследвайки следните цели:
По-кратък период на приемане и адаптация; По-осъзнато и прозрачно общуване; Нарастващ брой инициативи и идеи отдолу нагоре; Успешно лидерство при промяна; Нови съвместни проекти с видими и измерими резултати; По-малко забележима несигурност; По-голяма мотивация и удовлетворение от всички към структурните промени.