Agile Leadership

„AGILE“ в контекст: гъвкавост, бърза реакция, готовност за действие, пъргавина, нова ефективност

Какво отличава „Agile“ лидера?

На първо място, това е лидерство в условия на постоянна промяна. Ето защо, от инструментите на „аджайл“ методологията, в този онлайн курс избрахме тези, които най-ефективно подпомагат бързия преход и работата на екипите към новия, коренно променен режим на работа.

Ще научите на достъпен бизнес език, с помощта на множество примери и аналогии:

 • Защо „аджайл“ лидерството е от основно значение за ефективното управление на хора и процеси в днешните времена на постоянна промяна?
 • Кои са водещите ценности, умения и практики на Agile Leadership, изследвайки и трите му измерения и шест основни области на приложение?
 • Как да оспорвате собствените си лидерски способности, за да се усъвършенствате?

Като „аджайл“ лидер, този онлайн курс ще ви помогне да отговорите на следните предизвикателства::

 • Как да подобрите стойността, която вашата организация предоставя на вашите клиенти?
 • Как да ускорите доставката на продуктите и услугите на вашата организация?
 • Как да запазите и подобрите репутацията на вашата компания в условия на променящи се пазарни очаквания и потребителски навици?
 • Как пълноценно да реализирате ролята си на лидер на екипи, в които да се стимулират подобренията и скоростта на иновациите?
 • Как да мотивирате прилагането на нови знания и изградите среда на „учеща организация“?
 • Как да оказвате емоционална подкрепа и подпомагате адаптивността на хората ви?

Основната задача на този курс е да постави основите от ценности и умения на „аджайл“ лидерството и да ви осигури добри практики и мотивация за прилагането им в реалния бизнес свят. След като завършите този курс, Agile Leadership ще се превърне в част от вашите лични компетенции и може да допринесе за успеха ви в кариерата и бизнеса.

За кого е подходящ този курс?

 • За мениджъри от всякакво ниво, които искат да надградят стила си на управление и влияние към все по-сложната и комплексна среда.
 • За предприемачи и собственици на бизнес, принудени от обстоятелствата ускорено да създават нови продукти и услуги, канали на продажба и стратегии за развитие

Моля, за да придобиете по-пълна представа за нашия стил и методология на работа, задължително вижте и темите:
Управление на промяната,
Динамично Лидерство

За подробна информация относно този онлайн курс и персонализирана оферта, моля свържете се с нас!

TOP