Справяне със стреса и тревожността

Хората представляват най-голямата ценност и актив на вашия бизнес. Осигуряването на безопасна и здравословна среда за работа не бива да е само пожелание, а ежедневна целенасочена практика. Това включва проучването и елиминирането на психогенните фактори водещи до прекомерен работен стрес, като условие за здраве и продуктивност на служителите ви.

През последните месеци работим и живеем в нетипични условия, породени от пандемичната обстановка в страната и света. Необходимостта от бърза адаптация оказва допълнително психическо натоварване, което може да има неблагоприятно въздействие. Когато ни се струпат повече стресови събития за по-кратко време, това може да надхвърли индивидуалните ни възможности за справяне.  Става въпрос за кумулативен стрес, който може да повлияе негативно върху работата и здравето ни. А често дори не осъзнаваме, че сме в такова състояние.

Ето защо, вече почти всяка седмица провеждаме он-лайн семинара и консултации на тема „Справяне със стреса и тревожността“, насочени към работещите професионалисти. Интересът се оказа наистина голям. Уверени сме, че с нашият опит експертиза по тази тема можем да ви подпомогнем за справянето със ситуацията, и да окажем психологическа помощ и подкрепа, в случай, че такава е необходима. Дори и да не се чувствате стресирани в момента, това обучение ще съдейства за развитието на вашата обща психологическа култура и емоционална компетентност. В провеждането сме ангажирали едни от най-добрите специалисти в България по тази тема.

Програма на обучението

СЕСИЯ 1   Какво е стрес и тревожност?

 • Психологични механизми за „отключване“ на стреса
 • Физиологични и психични реакции при стрес
 • Генерализирана тревожност, паническо разстройство и депресия
 • Професионално прегаряне, „бърнаут“ синдром.
 • Симптоми и поведенчески пряви при стрес
 • Продуктивност и стрес на работното място.

СЕСИЯ 2   Моят стрес статус

 • Он-лайн въпросник, с групов резултат и обсъждане
 • Етапи на стреса: мобилизация, стагнация, объзсърчаване, отчаяние, депресия
 • Въпросник за самооценка: „Устойчивост на стрес“.

СЕСИЯ 3   Начини за справяне със стреса

 • Механизми за справяне, „копинг“ стратегии
 • Лични защитни механизми и емоционален самоконтрол
 • Взаимоотношения с другите и оказване на взаимна психологическа подкрепа
 • Техники за релаксация и „вентилиране“ на стреса

Участниците в уебинара получават множество материали, сертификат, както и ще имат възможност за индивидуални и екипни консултации и коучинг по темата!

За подробна информация относно този онлайн курс и персонализирана оферта, моля свържете се с нас!

TOP