Презентационни умения в онлайн среда

Различно е, когато сте онлайн!

На базата на огромния ни и богат опит в провеждането на презентации и говорене пред публика, създадохме този изцяло практически ориентиран курс, за да подпомогнем тези от вас, които искат да продължат да бъдат въздействащи и онлайн.

Курсът съдържа 5 модула, от по 60 минути, всеки от които може да има и самостоятеле обучителен ефект.

Подготовка за онлайн презентиране
Практически съвети за най-често използваните платформи за видеосподеляне – Zoom, MS Teams, GooleMeet, WebEx; платформи за интерактивност и геймификция на онлайн съдържаниеот ви. Техничско обезпечеване – светлина, звук, бекграунд, защо камерата не трябва да е под нивото на очите ви, каква част от тялото ви трябва да се вижда, как да презентираме ако използваме флипчарт или екран и много други полезни съвети

Въздействащото презентиране и говорене в онлайн среда.
Управление на комуникационния процес. Принципи и закони в комуникацията, роли и отговорности «Предавател-комуникатор», Бариери и невидими заплахи в общуването онлайн. Магическото число «4» в комуникацията. Правилото на 30-те секунди. Митът за „Как възприемат хората”. Памет и механизми на запомяне в контекста на презентиране.

Аспекти на комуникацията при презентиране онлайн
Теория на айсбергите – вътрешни нагласи и поведенчески норми: „Какво мисля аз – какво виждаш ти”. Нагласи, поведенчески норми и подсъзнание. Мета-език на общуване, Водещи репрезентативни системи – аудиали, визуали и кинестетици – как да „нахраним” всички по време на представянето ни? Паравербална комуникация – как и кога да използваме «втория тон» в гласа си?

Невербална комуникация пред екрана
Комуникацията и езика на тялото – основен инструмент за въздействащо презентиране дори и онлайн. Еволюционна теория за човешките инстинкти и как да работи в наша полза когато презентираме? Жестови снопове, Зрителен контакт, Семиотика, микрожестове. Какво да правим с ръцете си, когато презентираме онлайн?

Подготовка, структура и дизайн на презентация  Подготовка с оглед на: Цел, среда, аудитория; Спектър на интерактивност. Често допускани грешки в дизайна и изнасянето на презентации или «Как да избегнем смъртта от Power Point”. Правила за визуализация, често допускани грешки. Правило на «третините», «баланс и ритъм», шрифтове, опростяване и «живи образи». Приложения, информация, аудио и видео, и други материали по време на презентиране

Техники на групово фасилитиране и публично говорене
Справяне с трудни поведения и ситуации в онлайн среда. Вълнение и продуктивност. Техники за намаляване на безпокойството. Първите две минути: 5 правила за силно начало на вашата презентация. Задаване и отговаряне на въпроси. «Жиу-Жицу» фасилитиране. Практически упражнения: «Не правете като тях».

Практически упражнения на презентиране на реални работни и обучителни послания от страна на участниците. Кои стилове на презентиране и публична реч са удачни в онлайн среда? Въздействаща презентация, дори когато се сблъскаме с негативна аудитория. Анализ по критерии за добро представяне

Не бъдете говоряща глава! Вниманието на вашата онлайн аудитория се изчерпва за 3 минути!

За подробна информация относно този онлайн курс и персонализирана оферта, моля свържете се с нас!

TOP