Обучителен проект за „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

/ / Новини
DSC_0910

„АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс“ отново бе избрана за обучителен партньор на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – този път при реализацията на проект през 2016г.: „Добри дошли в ШЕЛ!“ (TLAG – Treated Like A Guest). Нашият обучителен екип в партньорство със ШЕЛ участва в адаптирането и провеждането на специална обучителна програма в подкрепа на близо 600 служители работещи за марката SHEL в България. Обученията се провеждат в цялата страна и целят развитието на практическите умения и нагласите на персонала, пряко работещ с клиенти за още по-доброто им посрещане и отличаващо се обслужване.

През 2015г. бяха проведени дейности по обучение и коучинг сесии на работното място за всички служители от търговските обекти на веригата бензиностанции на SHELL в България. В България бе пилотния проект на тази обучителна програма и по мнение на ръководството на компанията именно тук са отчетени едни от най-добрите резултати в цяла Централна и Източна Европа при тази глобална инициатива.