Продажби и Обслужване на клиенти

Това са модулен тип, едно и двудневни обучения за придобиване и развитието на компенетенции в сферата на продажбите и обслужването на клиенти,  успешното им прилагане в работата, което да гарантира високо ниво на търговския екип като крайни резултати, базирани на способности, нагласи, познания за продуктите, клиентите и пазара.

Академията за продажби може да се превърне във Вашия печат за качество и налагането на нови стандарти на работа, целта е:
1. Запазване на клиентите и активити в имидж, като се премине от поведение на служителите ангажирани с обслужване и продажби, обосновано от ценова и количествена политика, към взаимоотношения, основаващи се на доверието и стойността на компанията;
2. Спчелване на нови партньорства и продажби на допълнителни продукти и услуги чрез:
– още по-добро и пълно разбиране на бизнеса  на клиента на база на съществуващите взаимоотношения
– разбиране на нуждите и изискванията на клиента по отношение на нови и допълващи продукти и услуги
–  ежедневно следене и надвиване на конкуренцията
– изграждане на партньорства базирани не само на конкретните моментни нужди, но и общо доверие и ценности.

TOP