Селекция и интервюиране

Какво ще научите в този изцяло практически ориентиран курс:

  • Защо подбора на персонал е стратегичска дейност и как да планирате нуждите от човешки ресурси?
  • Как да организирате най-ефективния подбор на персонал?
  • Как да станете по-добър интервюиращ?
  • Как да намалите грешките при оценката на информацията за кандидатите?
  • Селекция базирана не сама на технически умения, но и на лични качества, ценности и убеждения.

Програма:

Планиране на нуждите и предварителен набор на персонал.
Процес на селекция. Фуния на подбора

- Как да подготвите Вашата кампания и обяви за работа?

- Защо е важна нашата дигитална екосистема и работодателска марка?

- Сесия за подбор на персонал - как да я организирате?

- Подбор по документи – оценка на постъпващите документи

 

Инструменти, използвани при подбора:

- Формуляри за кандидатстване 

- Достоверност и валидност на инструментите в процеса на подбор - от астрология до център за оценка 

- Личностови тестове, тестове за способности, анкети

- Анализ на невербалната комуникация; лицева семиотика и паравербалика

- Как да искаме и проучваме препоръки?

 

Двустепенно интервю:

- Защо интервю? Структура на интервюто

- Характеристика на успяващия интервюиращ

- Полезни съвети при интервюиране

- Фактори за ефективно поведение, как да ги оценяваме

 

Концепцията CAR (КОНТЕКСТ-ДЕЙСТВИЕ-РЕЗУЛТАТ) за оценка на кандидатите при интервюиране

- Определяне йерархията на потребностите в кандидата – насочване на поведението. 

- Оценка спрямо длъжността/проекта.

- Фаза вземане на решение - най-често допускани грешки

- Оценка на ефективността в дейностите ни по подбор на персонал

 

Програмата на отвореното обучение допълнително се адаптира спрямо нуждите и нивото на участниците.

Минимален брой участници в група: 5 човека.

Продължителност: 7 учебни часа
Обучението може да се проведе и изцяло онлайн!

Курсът предоставя множество учебни материали за самостоятелна подготовка и сертификат. 

 

Моля, в случай на интерес или при допълнителни въпроси, отправете запитване 

 

 

TOP