Управление на хора и изграждане на екипи

ЕКИПЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Екипно взаимодействие и характеристика на високо ефективните екипи;

Теории и модели за екипната работа;

Причини и стратегия за сътрудничество;

Структура на ефективните екипи, поведени и роли, постигане на синергия и продуктивен климат в екипа;

Роля на лидера на всеки етап от изграждане на екипа, нагласи и поведение, ориентирано към екипен резултат,  създаване на очаквания, “договаряне”;

Идеални Екипи

 • Какви са предимствата на работата в екип и защо трябва да ви е грижа?
 • Кои са трите основни управленски отговорности и какво означава това за членовете на екипа?
 • На кои три елемента трябва да се обърне внимание, за да не се получи един нефункционален екип?

Цикълът на Живот на Екипа

 • Как се развиват екипите във времето?
 • Колко бързо могат да се придвижат екипите от една фаза към друга в посока идеалния екип?
 • Кои са идеалните лидерски стилове за един идеален екип?

Екипни Роли

 • Какви роли поема всеки член от екипа и как това се отразява на останалата част от екипа?
 • Кои са положителните и отрицателните качества на тези роли?
 • Какви са примерите за тези роли?
 • Какви комбинации от роли трябва да имате в един идеален екип?
 • Кои типове хора са подходящи за съответните типове роли?

Мрежови Ефект

 • Как да се визуализират каналите на комуникация в екипа?
 • Как да се идентифицират изолираните, претоварените, недостатъчно натоварените, критичните и други видове членове? Какво означава това за екипа?
 • Кои са структурните компоненти на екипа и какъв е техния принос за успеха на екипа?

Екипна Емоционална Интелигентност (EQ)

 • Как се съизмерва IQ спрямо EQ в екипите?
 • Какво е съпричастност?
 • Как да извършваме съпричастна комуникация?
 • Как да даваме и получаваме обратна връзка?
 • Как да изказваме похвала?
 • Как да се възползваме от невербалната комуникация и езика на тялото?

Екипен Коучинг

 • Как систематично да се управляват екипи на базата на тяхната зрялост?
 • Как да насърчаваме екипите да решават проблемите колективно?
 • Как да повишим ефективността на екипа чрез партньорски-към-партньорски или мениджърски коучинг?
 • Какви техники да използваме за увеличаване на сплотеността, доверието и професионализма в екипите?

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Яснота и прецизност при комуникацията

Фактори, които влошават качеството на общуване в организацията

„Чувствам” и „мисля”, активно слушане и „Аз послание”

Вербална и невербална комуникация

4 комуникационни стила и как да ги използваме в работата си

Обратна връзка – даване и получаване

Правила за даване и получаване на обратна връзка

Конфликти и преговори

Конфликти – генезис на конфликта, типове, условия и последици

Теория на асертивното поведение

4 културни елемента при преговарянето (властова дистанция, избягване на неизвестното, индивидуализъм, конкурентност)

Комуникации в организацията – бариери и трудности, стратегии за справяне

Идкуство срещу Умение в процеса на комуникция

АЗ и НИЕ нагласи в процеса на комуникация

TOP