Управление на промяната

ПРОМЯНАТА Е НЕПРЕКЪСНАТО НАСТОЯЩА

Ако вие сте HR, старши мениджър или дори родител, ден след ден може да се сблъскате с предизвикателства, ситуации, за които нямате добро решение. Не защото тези проблеми не са възниквали преди. Технологичните и чрез тях социални промени през последните 10 години се ускориха толкова много, че почти всеки ден трябва да научаваме нещо ново. Следователно си струва да се подготвим за факта, че промяната вече не е еднократно, мащабно събитие, а постоянно присъства в нашия живот.
Напоследък често описваме ситуациите и промените, в които попадаме като VUCA world“, което означава:
– Volatile (Волатилни – много бързо променящи се)
– Uncertain/unpredictable (Несигурни/непредсказуеми),
– Complex (Сложни)
– Ambiguous (Двусмислени/неясни).
Икономиката пред очите ни претърпява силна трансформация и се превърна в бързо променяща се, сложна и непредсказуема система, при която често предишни, доказани методи вече не работят. Вместо това нови, никога преди изпробвани решения могат да доведат до успех. За да постигнат това, компаниите и по този начин хората в тях трябва да се адаптират, в противен случай те ще изостанат и няма да могат да отговорят на новородените нужди, непрекъснато променящата се среда на VUCA.

Постоянната промяна също е в тежест за хората. Това изисква различен вид ръководство от мениджърите, различно отношение и сътрудничество от служителите.

Ако промяната не се обработва правилно, съзнателно, тогава:
– мениджърите и служителите стават несигурни и удовлетворението им намалява,
– моралът се влошава и добрите професионалисти напускат,
– промените нямат устойчиво въздействие и старите, неефективни операции се връщат скоро,
– служителите избягват да използват новите системи, така че промяната е по-бавна от планираното,
– промяната ще струва извън плана.

ПЪЛНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИТЕ
По време на процесите на управление на промените, ние напълно подкрепяме нашите клиенти, което включва едновременната поддръжка на няколко фокусни области.

Комуникационна подкрепа

Участие в подготовката на ключови играчи
Участие в изготвянето на комуникационния план (какво, на кого, кога, под каква форма, от кого?)
При проектирането на комуникационни съобщения
При подготовката на комуникационни материали
Задържане на ключови хора

Съвместно разработване на ключова стратегия за задържане на хората
Подпомагане на мениджърите при справяне с трудни организационни ситуации

Участие в разработването на планове за действие на ниво организационна единица
Коучинг / експертна подкрепа на възникващи проблеми
Подготовка и улесняване на вентилационни събития
Справяне с ad hoc предизвикателства

КАК МОЖЕМ ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ?
Подкрепяме с OD интрументариума прилагането на инициативи за устойчива промяна. Моделите, които използваме, се основават на нашия професионален опит, съчетан с най-добрите браншови и международни практики.
Ние предоставяме подкрепа за управление на промените във Вашата организация:

1. Развиване на капацитета за организационни промени, (а също и кадрови и технологични)
2. Развитие индивидуални умения за управление на промените (лидерство при промяна и развитие на служителите) чрез обучителни и коучинг подходи.
3. Изследвания на мотивационната среда и организационния климат в контекста на извършващите се промени. Незавимисими обратни връзки и контролни точки за съгласуваността на целия процес.
4. Експертни съвети при вече започнали проекти за управление на промяната, както и за неочаквани ситуации, чрез осигуряване на допълнителни ресурси при необходимост
2. Съвместно ръководство, което следва целия процес на промяна, от оценка на готовността за промяна, планиране, анализ на ресурсите, извършване на промяна, нейното институционализиране, до празнуване на успеха.

КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ?
Методологията и инструментариумът за управление на промените включват всички организационни инструменти, които подпомагат хората в адаптирането към иновациите и по този начин за осъществяване на промяната.

Очакван резултат:

По-кратък период на приемане и адаптация
Лидерите и ръководителите на проекти са по-ангажирани и по-добре подготвени да водят промяна
Задържат се по-ниски обороти, ключови служители
По-осъзнато и прозрачно общуване на промяната
Нарастващ брой инициативи и идеи отдолу нагоре
Успешни проекти с видими и измерими резултати
По-малко забележима несигурност
По-голяма мотивация и удовлетворение от всички

TOP