Динамично Лидерство

Предлагаме тази програма вече повече от 13 години и тя се оказа изключително успешна... Близо 4500 български мениджъри от различни нива и индустрии преминаха през това обучително пътешествие. Обучителните модули са подходящи както за опитни мениджъри, които искат да надградят уменията си, така и за тези, които тепърва навлизат в ролята на ръководители и лидери на екипи. 

Лидерската идеология, за която се застъпвамe, не е непременно относно лидерството на хората, които взимат важни решения. Насърчаваме компаниите да позволяват на служителите на всички позиции да се развиват. За да могат да проявяват инициатива, да отговарят за своята област, дори когато не са контролирани, да осъзнават не само профила на позицията, но и цялостната си роля.

Според нашите наблюдения компаниите, в които лидерството е автентично, се отличават с много висока жизнеспособност. Тези организации по-бързо внедряват промените и ангажират хората си по правилен начин. Това също се забелязва и в работата на хора, които са в пряк контакт с клиенти - независимо дали извършват операции само в рамките на регламентите или действат въз основа на тяхната визия за ситуацията, те имат способностите и могат да поемат отговорност за всяко решение...

 

TOP