Динамично Лидерство

Лидерската идеология, за която се застъпвамe, не е непременно лидерството на хората, които взимат важни решения. Насърчаваме компаниите да позволяват на служителите на всички позиции да се развиват. За да могат да проявяват инициатива, да бъдат отговорни, да отговарят за своята област, дори когато не са контролирани.

Според нашите наблюдения компаниите, при които лидерството не е престорено, а истинско, се отличават с много висока жизнеспособност. Това особено се забелязва в работата на хора, които са в пряк контакт с клиенти: независимо дали извършват операции само в рамките на регламентите или са в състояние да действат въз основа на тяхната визия за ситуацията. Могат ли да подканят, коригират клиента, да поемат отговорност за всяко решение...

Предлагаме тази програма вече 12 години и тя се оказа изключително успешна... Близо 2500 български мениджъри от различни нива преминаха през тези обучителни програми.

TOP