Мотивация и ангажираност на персонала

“Не всички мотивирани успяват, но всички успели хора са мотивирали и останалите

Ако имате служители, за които подозирате, че може би се чувстват отегчени, демотивирани или не знаят какво точно искат в живота, чрез този курс може много да им помогнете да анализират систематично своя живот и да се вълнуват за това, което ще увеличи тяхната продуктивност.

Известно е, че мотивираните служители са по-фокусирани и продуктивни. Курсът има за цел да увеличи продуктивността на отделните хора като ги научи на някои техники, които те да използват по време на курса, а и след него, за да разберат себе си и останалите по-добре.

Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат да се отнасят към някого или към нещо в различни ситуации и обстоятелства по начин, който те сами избират.

Мотивацията е най-важният ресурс на мениджъра. Без този ресурс знанията, уменията и опитът на служителите са мъртви. Защото това е енергията и готовността за действие. Знанията, уменията, опитът ще останат само потенциални, ако не се научите да събуждате енергия в себе си и в другите хора.

Когато липсва мотивация, възниква принуда. Когато възникне принуда, възниква съпротива. Когато възникне съпротива, възниква конфликт. Мотивацията е пътят към бизнес резултати без принуда.

Какво движи вашата мотивация? За какво идвате на работа и за какво работите?

Какво ще научите в този учебен курс?

Основни теми:
Същност на мотивацията
Мотивационният процес
Управленчески модели към мотивацията
Теории за мотивация
Теория на Маслоу за йерархия на потребностите
Теория на Маклилънд
Теория на Хърцбърг за двата фактора

Техники за мотивация
Насоки за мотивация на персонала
Мотивация и фирмена култура и цености

TOP