Мениджъри за първи път

Описание

Какъв е профилът на добрия Ръководител? Какъв е лошият? Какво работи при съвременния мениджмънт? Кои са компетенциите и поведенчески модели, задължителни за успешния мениджър и лидер. Някои мениджъри се провалят или са не толкова успешни, колкото биха могли да бъдат, просто защото нямат пълно разбиране за ролята.
Този въвеждащ в света на мениджмънта курс поставя солидните основи, които ще ви помогнат да бъдете успешен мениджър.

Мениджър, означава да постигаш резултати управлявайки хората и информацията. Това са набор от умения, които веднъж придобити ще ти помогнат да растеш в кариерата си. Трябва да поемете инициативата, за да ги усвоите и приложите.

Често на новия мениджър се възлагат високи очаквания. Заедно с тези очаквания идва и натискът да докажете, че сте способни да увеличите досегашните резултати и да управлявате ефективно хората. Когато управлявате за първи път, ранното установяване на доверие и изграждането на нови работни взаимоотношения могат да помогнат да успеете да се приспособите към новите си отговорности. Този курс включително описва начини за ефективно управление на бивши колеги и установяване на доверие като мениджър за първи път. Също така ще научите как да балансирате противоречивите очаквания като нов лидер.

Този курс е разделен на шест части, всяка от които обхваща редица теми, свързани с един определен аспект на управлението на хора. С тази структура, без да е изчерпателен, курсът може да се използва като насока за обучение на нови мениджъри, често опитни професионалисти в своята област, които искат да надграждат своите „меки“ и бизнес умения.

Курсът е разделен на 6 модула:

Какво означава да управляваш екипи
Работа с хора
Управление на представянето
Езикът на лидерите
Делегиране за успех
Справяне с промяната

За кого е предназначен този курс:

  • Мениджъри от начинаещо ниво, които искат да разберат как да се представят ефективно в новата си роля
  • Мениджъри за набиране на персонал, които търсят обучение за новоназначени/ промотирани служители
  • Таланти, разпознати за бъдещо развитие в техните управленски умения

Курсът съдържа множество материали, тестове за самооценка, въпросници, специално подготвен мини учебник от 50 страници, в който сме систематизирали най-важните мениджърски компетенции.

Всеки участник получава и възможност за наставничество от страна на тренерския ни екип.

TOP