Мениджъри за първи път

Описание

Какъв е профилът на добрия Ръководител? Какъв е лошият? Какво работи при съвременния мениджмънт? Кои са компетенциите и поведенчески модели, задължителни за успешния мениджър и лидер.

Много мениджъри се провалят  или са нетолкова успешни, колкото бих амогли да бъдат, защото нямат пълно разбиране за ролята. Този въвеждащ в света на мениджмънта курс поставя солидните основи, които ще ви помогнат да бъдете успешен мениджър.

Мениджър, означава да управляваш хората, това е едно умение, веднъж придобито ще ти помогне да растеш в кариерата си. Ако искате да постигнете това много важно умение, трябва да поемете инициативата, за да ги научите и приложите. Това е курсът за вас, така че елате и се мотивирайте и внесете положителна промяна в живота си.

Този курс е разделен на шест части, всяка от които обхваща редица теми, свързани с един определен аспект на управлението на хората. С тази структура курсът може да се използва като насока за обучение на нови мениджъри, както и като ръководство за по-опитни мениджъри.

Курсът е разделен на 6 модула:

Какво означава да управляваш хората
Работа с хора
Управление на изпълнението
Общуване
Коучинг за успех
Справяне с промяната

За кого е предназначен този курс:

  • Мениджъри от начинаещо ниво, които искат да разберат как да се представят ефективно в новата си роля
  • Мениджъри за набиране на персонал, които търсят обучение за новоназначени/ промотирани служители
  • Таланти, разпознати за бъдещо развитие в техните управленски умения

Курсът съдържа множество материали, тестове за самооценка, въпросници, специално подготвен мини учебник от 45 страници, в който сме систематизирали най-важните мениджърски компетенции.

Всеки участник получава Сертификат, както и възможност за наставничество от страна на тренерския ни екип.

TOP