Ефективна обратна връзка

“За да комуникираме ефективно, трябва да осъзнаем, че всички сме различни в начина, по който възприемаме света и да използваме това разбиране като насока в общуването си с другите хора.”

Антъни Робинс

Курсът се фокусира върху важни области свързани с даване и получаване на ефективни и конструктивни обратни връзки. Той съдържа редица примери за добра и лоша обратна връзка така, че участниците да разберат защо дадено изявление работи,и мотивира другите а друго не. Предоставят се техники за различни взаимоотношения  като даване на обратна връзка на колеги, подчинени или мениджъри. Представена е една силно въздействаща техника, която помага на участниците да  „обезвредят” агресивен критик или такъв който не притежава толкова добри емоционални способности, които трябва да имат.

Курсът съдържа много упражнения, които позволяват на участниците да практикуват даване на обратна връзка един на друг в контролирана среда, а също и да анализират някои сценарии за даване на обратна врзъка.

Повечето от нас взаимодействат с други хора ежедневно в личен и професионален план. Взаимодействието винаги се ограничава в зависимост от средата използвана за комуникация като думи, телефони, е-мейли и др. Това води до лоша комуникация, тъй като може да не сме в състояние напълно да изразим себе си. Освен това, всички хора са податливи на грешки, една неизбежна и необходима част от растежа.

Следователно, рискът от неразбиране или лоша комуникация, заедно с вероятността от извършване на грешки води до необходимостта от даване на обратна връзка на другите. Също така, обратните връзки са много ефективни в засилване на някои положителни поведенчески нагласи, за да може хората да са наясно че са на прав път.

TOP