Основни НЛП умения

Това е първата част от серии за НЛП (Невро-Лингвистино Програмиране) курсове предоставяни от Адженда Тренинг Солюшънс. Целта на серията е да запознае участниците с ключови понятия и oсновни принципи на НЛП, особено техники, полезни в ежедневното общуване.

Въпреки, че повечето хора са чували за НЛП от медиите или от други средства за комуникация, те все още не са сигурни в неговия ефект и влияние върху ежедневния живот.

Освен неговата важна роля в областта на психотерапията и лечението на фобии, НЛП се оказва изключително полезен при повишаване на увереността и подобряване на комуникативните ни умения, както и в ежедневните лични или професионални взаимоотношения.

В съответствие с фокуса на Адженда по отношение на меките Умения и Продуктивността, НЛП уменията покрити в тези курсове са подбрани внимателно за често срещани бизнес и лични ситуации. През целия курс широко се използват лични и бизнес примери, които създават един полезен контекст и помагат на участниците да разберат по-добре как работят НЛП техниките и какъв е техния ефект.

В този изцяло практически курс ще научите:

Какво е НЛП?

 • Как може НЛП да ви помогне?
 • Как усещате света?
 • Какво е представителна система?
 • Как можете да филтрирате данните, които получавате от света за да постигнете максимални резултати?
 • Какво е мета-програмиране?
 • Как мозъкът обработва информацията?
 • Какви са НЛП предположенията?

В какво вярвате?

 • Какви са гледните ви точки?
 • Как да пре-програмирате вашето мислене, за да преживеете дадено събитие по различен начин?
 • Как да промените усещанията си за някакво лошо преживяване в миналото?
 • Как да преоформите мисленето си?
 • Позитивна с/у негативна психика

Какви са НЛП Техниките?

 • Как да се възползвате от класическото обучение?
 • Как да засилите увереността си?
 • Как да „разчитате” другите?
 • Как да увеличите ефективността на вашата памет?
 • Как да „разчитате” движенията на очите?
 • Как да целеполагаме?

Как да установим разбирателство?

 • Как да използвате основните НЛП принципи за установяване на разбирателство използвайки специфични мисловни похвати?
 • Как да бъдете съпричастни?
 • Как да увеличите вашите междуличностни комуникативни умения?

Как да убеждавате?

 • Как да използвате правилния психологически подход, за да убеждавате другите?
 • Как да използвате езиковите модели, за да разбирате мотивацията на другите и ефективни ключови думи, когато ги убеждавате във вашата кауза?

Как да Повишите Вашата Увереност?

 • Как да се справите с вашия вътрешен глас?
 • Как да замените вашата умствена критика с положително отношение, повишаващо доверието/увереността?

В края на курса, участниците ще могат да:

 • Използват НЛП гледните точки,за да се изследват и разберат основните НЛП принципи
 • Променят своята вътрешна представа за минали събития и да ги превърнат в положителни преживявания
 • Използват различни НЛП умения, за да се пре-програмиратповишат своята увереност„разчитат” другите и запаметяват по-добре
 • Определят своите цели систематично и повишават увереността си, когато се занимават с бъдещи събития използвайки НЛП програмиране
 • Установят разбирателство посредством НЛП техники и използватсъпричастното общуване, за да извлекат максимума от своите срещи
 • Убеждават другите, използвайки езикови модели НЛП мета-програмиране
TOP