ОБУЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ФИРМИ И БИЗНЕСИ

Какво стои зад над 1200 проведени обучения?

Покриваме почти пълния спектър от обучителни решения в сферата на бизнес и меките умения като запазваме фокуса си върху изцяло интерактивни методи на обучение, гарантиращи максимална включеност на участниците и висока степен на задържане и приложимост на новопридобитите знания. Разбира се, обръщаме особено внимание на предварителното индивидуално планиране, изучаване на индустрията ви, персонализиране спрямо хората ви и техните предизвикателства. Още при създаването на дизайна на вашето обучение, заедно ще планираме и дейностите по последващия трансфер на знания.

Като база за адаптация за Вашия учебен проект, можете да изберете от богатото ни портфолио с над 40 учебни програми и бизнес симулации, с продължителност от 2 часа до 3 работни дни.
За Ваше улеснение сме разпределили учебните ни програми в 6 основни клъстера /вижте в навигационното меню/. Допълнително може да използвате вградената търсачка на сайта, в която да намерите обучение по ключова дума. Разбира се, по всяко време може да ни потърсите и заедно да намерим точния за вас обучителен продукт или решение по поръчка.
Големината на групата ви може да варира от 6 до над 150 участника. Предоставяме програмите си на български и английски език. Мястото на провеждане е всяка подходяща учебна зала, дори и при вашето работно място. След над 1200 проведени обучения почти няма конферентна зала в България, която да не познаваме - можем да ви препоръчаме.  А голяма част от обученията ни вече са адаптирани и като он-лайн решения.
Така че: ДА ЗАПОЧВАМЕ!
Преди това обаче, моля запознайте се с нашата концепция и методология на обучение:

circlesУбедени сме от нашата дългогодишна практика, че поддържането на точния баланс между преживяване, съдържание и анализ (обсъждане, саморефлексия), като части от всяка една обучителна сесия или дейност, гарантира  не само силно непосредствено въздействие, но и максимизира ползите и резултатите от обучението. Вярваме, че ученето може да бъде и забавно. Последното, което може да получите от нас е скучна лекция или обучение тип „говоряща глава“. Казано с други думи, никой досега не е наранил челото си по време на наше обучение :)

В АДЖЕНДА предлагаме решения, базирани на Цикъла на Д. Колб за учене чрез преживяване. Ученето чрез преживяване се случва когато човек, който е ангажиран с някаква дейност, се обръща назад критично, извлича полезни изводи от анализ на преживяното и чрез саморефлексия използва резултата за вътрешно мотивирана промяна в поведението. По този начин, „самонаблюдавайки се“, участниците в нашите обучения откриват релевантни аналоги лично за себе си и тяхната реалност, и биват стимулирани в усвояването на нови модели на поведение. Стъпките на нашия модел на учене следват тези от теоретичния цикъл:

 1. Преживяване. Структурирана и добре планирана активност, представяща с езика на аналогиите и метафорите реална работна ситуация. Често това не е просто ролева игра или екипна задача, а цялостно сценарийно преживяване. Тази фаза позволява на всеки участник да “бъде себе си” в такава степен, че на „повърхността“ излиза не „представата за мен“, а моят традиционен поведенчески архетип - т.е. как обикновено планирам, управлявам ресурси, комуникирам, изграждам взаимоотношения, преговарям, работя в екип и така нататък.
 2. Преглед. Всяка наша учебна програма има инструменти и дори математически модели за измерване на екипната или индивидуалната ефективност според различни аспекти, в зависимост от темата и фокуса на обучението. Т.е. как всяко поведение, действие или бездействие се отразява на продуктивността и крайния резултат.
 3. Разбиране. Участниците правят паралел между симулацията и реалния работен процес, както и какви са последствията от тяхната лична отговорност и действия.
 4. Промяна. Участниците виждат как промяната на тяхното собствено поведение може да се отрази положително на представянето им на работното място, а дори и в личния им свят.

Учебните ни програми и бизнес симулации могат отлично да се впишат във Ваши инициативи като Корпоративни обучителни академи, Фирмени и партньорски срещи, Екипни мотивационни дни, Центрове за Оценка и Развитие, Програми за Лидерство, Търговски академии и много други.

Ето за какво може да използвате нашите обучения:

 • Създаване на по-ефективно работещи екипи (където всички членове на екипа разбират целта, ролите, лидерството, процесите, взаимоотношенията и комуникацията);
 • Изграждане на лидери (от наскоро промотирани на ръководна позиция, до дългогодишни и опитни)
 • Подобряване в обслужването на клиентите (във всички индустрии – от ритейл и банкинг до ХоРеКа и BPO (Service delivery & Call Centers, IT outsourcing);
 • Увеличаване на търговската продуктивност;
 • Промяна в начина на използването на фирмените и лични ресурси;
 • Управление на промяната
 • Ангажиране на служителите с целите на организацията;
 • Избор и развитие на таланти в самата фирма;
 • Организационна култура на доверие и споделени ценности;
 • Подобряване на съществуващи процеси.

Методологията на обучение на АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс ангажира участниците през целия процес на обучението. Това им дава повече възможност да се насладят на обучителните сесии, както и да бъдат по-възприемчиви към информацията. Благодарение на нашата методология (учене чрез правене/преживяване), участниците сами откриват ключовите послания от обучението чрез изпробване на различни опции за разрешаване на определен проблем. Следователно, те имат пълна собственост и контрол върху учебния процес.
Никой от нашите опитни тренери не се изживява като „гуру“ обсипвайки аудиторията със „задължителни съвети“ или „златни правила“. Ние по-скоро фасилитираме процеса на учене, давайки логични и емоционално ангажиращи насоки за промяна и подобрение.
Винаги в центъра на вниманието и нашите усилия е не преподавателя, а неговата аудитория.
Вие сте смисъла на нашата работа, вие сте „звездите“ в процеса на обучение!

Вашето решение да работите с АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс ООД е напрактика свободно от риск. Предлагаме пълна гаранция за всички решения и услуги, които предоставяме. Вие можете да се запознаете подробно с всички решения, които предлагаме, преди тяхното ползване и без някакъв ангажимент за това. Можем детайлно да измерим и ефективността на обучителните решения, които изберете да приложите. “Тест драйв” – също така ви даваме възможност да изпробвате нашите продукти като участвате в отворените ни обучения  преди да ги потвърдите и да изпитате качеството на обучението, което предлагаме.

В допълнение на десетките препоръки, предоставяме на нашите партньори и следната гаранция: "Адженда Тренинг Солюшънс ООД е една малкото обучителни компании в България, сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001:2015 за дейността си по "организиране и провеждане на обучения и събития". Така даваме още една гаранция към нашите клиенти за качеството на услугите, които предоставяме и за надеждността ни като бизнес партньор.

Това е степента на повторност на клиентите ни, т.е. почти няма наш партньор, с който да не сме работили втори и следващ/и път/и, което само по себе си говори за нивото на удовлетвореност от съвместната ни работа.

TOP