"АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс” ООД е консултантска компания в сферата на Човешките Ресурси, която покрива широк спектър от обучителни решения в областта на бизнес и меките умения с фокус върху интерактивните и иновативни методи на обучение. Гарантираме максимална включеност на участниците и висока степен на задържане и приложимост на новопридобитите знания и умения. Обръщаме особено внимание на предварителното индивидуално планиране, изучаване и персонализиране, както и на последващия трансфер на знания и прилагането им в реална работна среда.

Имахме привилегията и удоволствието за последните 15 години да реализираме с наши клиенти повече от 1200 обучителни и 360 тиймбилдинг проекти, с близо 48 000 служители от над 500 различни компании, работещи във всички индустрии и сектори на българската икономика.

С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ?

... или нашето портфолио от бизнес услуги

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

AGENDA Learning Management System - това е нашият портал за он-лайн обучения, където в зависимост от нуждите и темата на обучение може да преминете някои от нашите многобройни модули на електронно обучение.

Он-лайн обученията ни могат да се използват:

  • като част от плана за тренинг трансфер за съответния служител, вече преминал  през присъствените ни обучения, за затвърждаване на наученото и подкрепа при неговото прилагане в практиката;
  • като част от методите за продължаващо обучение и blended learning;
  • Можем също да създадем и адаптираме изцяло нов он-лaйн курс, който да е част от Вашите планове за развитие на служителите Ви чрез ефективно обучение.

ТИЙМБИЛДИНГ СЪБИТИЯ С МАКСИМАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Възможностите, които предлагаме са за десетки видове активности на открито, занимателни или екстременни препятствия и други, които ще предизвикат не само силни емоции, но и са предназначени за:

  • подобряване на вътрешно фирмената комуникация
  • споделяне и изграждане на доверие
  • ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
  • взимане на решения в екип и постигане на резултати
  • развитие на личностни качества, нагласи и поведенчески модели, които се отразяват на продуктивността

ПОВЕЧЕ ОТ ЕКСПЕРТИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ

Фирмените и конферентни събития, които АДЖЕНДА организира са не само заредени с енергия и преживяване, но и се отличават със своята креативност и начина, по който подкрепят вашето послание. Над 250 български и чуждестранни фирми ни се довериха до момента за организацията на техните специални събития.

УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Можем да ви окажем съдействие в почти всички области на функцията HR. В това отношение в екипа на АДЖЕНДА не сме типични консултанти, а хора с над 10-15 годишен професионален практически опит в областта. От нас може да получите изключително добре развити услуги по анализ на нуждите и изследване на ефекта от обучения, дейности по специализиран подбор и оценка - Recruitment & Assessment LAB, както и да ви помогнем в процеса по администриране на заплащането на персонала. По наше скромно мнение твърдим, че притежаваме една от най-добре адаптираните за български условия методики за анализ на мотивационната среда и организационния климат в организацията.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Ще ви подкрепим в разработването на проектни-предложения, управление, отчетност, координация и администриране на дейности финансирани от Европейските структурни фондове, с което се надяваме да не се наложи да натоварвате допълнително ваши служители.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

В допълнение към основната ни дейност, предлагаме и услуги по специализирани преводи с т.нар. "заклет преводач". Съдействаме както за превода на официални документи (дипломи, свидетелства, актове, пълномощни и други), така и на текстове с висока сложност и специализация. Можем да ви подпомогнем и при професионалния превод на вашата офертна или проектна документация, с която конатактувате с международните ви партньори. В случай, че подготвяте чуждоезична версия на вашия сайт, също можем да сме ви от полза!
Услугите ни се предоставят и в он-лайн вариант.

TOP