Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече

Писмени преводи

Специализирани преводи. Областите, в които екипа от преводачи на АДЖЕНДА БГ има най-голям практически опит са:

• право и европейска интеграция • финанси и счетоводство
• икономика и човешки ресурси • мениджъмнт
• реклама и маркетинг • връзки с обществеността
• обучение и образование • транспорт и транспортни средства
• международна търговния • строителство и архитектура
• медицина • европейска интеграция
• селско стопанство • опазване на околната среда

Езици

Английски Немски
Гръцки Румънски
Испански Руски
Италиански Чешки
Македонски Френски


АДЖЕНДА БГ ООД извършва професионални преводи от и на 10 езика, като преобладават преводите от/на английски, немски, руски и гръцки 


 Цени на писмени преводи

Цената на превода се формира на база стандартна печатна страница от 1800 знака с интервалите, измерени по следния начин: Tools –› Word Count –› Characters with spaces /1800 = брой страници.  Стойността на превода на 1 стандартна страница зависи от:
  • езика, от и на който се превежда
  • сложността на превода и специализацията на терминологията
  • спешност на поръчката 

Устни преводи

АДЖЕНДА БГ ООД осигурява и квалифицирани преводачи за устен /консекутивен и симултанен/превод в различни области – от конференции и семинари до конфиденциални бизнес преговори. АДЖЕНДА БГ ООД осигурява надеждна и професионална организация на мероприятия, включително пълен комплект Hi-Fi озвучително оборудване, конферентна техника и други.

Симултанен превод


Преводачът превежда едновременно с говорещия с минимално забавяне. Симултанният превод изисква специално оборудване и специализиран екип за инсталирането и поддръжката му.

Предимства:
  • Най-професионалният метод за превод
  • Единственият подходящ метод при многоезични преводи в синхрон
  • Най-ефикасен по време - програмата на събитието не се влияе от допълнително време за превод.

Консекутивен превод

Говорещият изчаква след всяко второ или трето изречение, за да позволи на преводача да преведе казаното от него на чуждия език. Този метод на превод е приложим при неформални срещи, бизнес преговори, придружаване, посрещане.

Предимства:
  • Най-рентабилен – по-малко преводачи, не се изисква специална техника;
  • Позволява на участниците да възприемат и слушат и на двата езика;
  • Най-ефективният метод при конфиденциални бизнес преговори;
  • Идеален метод за малки групи, когато има необходимост от превод само на един език.

Цени на устни преводи

Ценитена устните преводи се формират на база час, като всеки започнат астрономически час се заплаща като цял, или ден при продължителност на ангажимента до 8 чàса и на база на критериите за оценка на превеждания материал, като език и терминологична натовареност. 

Заверки на документи и легализация

АДЖЕНДА БГ ООД има сключен Договор N1266/2009г. с дирекция „Консулски отношения” при Министерството на Външните Работи за извършването на официални преводи, оригинални заверки, удостоверявания и легализации.  
16-01-2019

Обучения за педагогически специалисти
виж повече

11-10-2018

Тренировъчен проект BAT and Qwerty
виж повече

17-09-2018

Е-лърнинг от Адженда
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2019 Agenda.BG
Created by Webtrade
Replica Watches, Fake Rolex sale for mens,Replica rolex watches.