Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече
28-02-2014
Обучителен проект за "КАВЕН ОРБИКО" ЕООД

       

  

 

"Адженда Тренинг Солюшънс" ООД в рамките на проект Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, схема на финансиране BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", проведе серия от обучения по 6 основни курса за над 440 служители на "КАВЕН ОРБИКО" ЕООД. Компанията е един от безспорните лидери в сектора на логистиката и търговията с бързооборотни потребителски стоки в България. Основен фокус в обученията бе развитието на продажбените умения и комуникацията с клиенти, както и подобряване на мотивацията и нагласите за ефективно екипно взаимодействие.

 

всички новини
11-10-2018

виж повече

17-09-2018

Е-лърнинг от Адженда
виж повече

25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2019 Agenda.BG
replica watches
Created by Webtrade
Replica Watches, Fake Rolex sale for mens,Replica rolex watches.