Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече
16-05-2013
Обучения за служители на РАЙФАЙЗЕНБАНК

     

  

 

На 16 Май 2013г. стартираха обученията по проект: „Надграждане професионалните умения и компетентности на  служителите в Райфайзенбанк (България) ЕАД” по Договор N ESF-2116-01-07007  по     с  с обучаваща организация Адженда Тренинг Солюшънс ООД. Обучителният проект е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, схема на финансиране BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3". Предвидени са обучения за придобиване на ключови компетенции по 2 основни курса:

„Управление на промяната с фокус върху осигуряване на качество и добавена стойност за клиента” и

„Планиране, организиране и управление на оперативни дейности” 

за общо 728 служители и мениджъри на банката, разпределени в 49 групи на обучение.

 

всички новини
25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

12-02-2016

Обучителен проект за "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
виж повече

11-02-2015

АДЖЕНДА участва в изложението HR Idustry 2015
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2018 Agenda.BG
Created by Webtrade