Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече
ТиймбилдингТиймбилдинг програмите ни са силно и въвличащо преживяване, което осигурява на участниците съвместно учене и практични уроци за ефективна работа в екип. Участниците трябва да действат заедно като една организация или като отделни екипи и в подгрупи. По този начин те осъзнават силата на сътрудничеството и значението на екипната работа и дух, както и това колко е важно споделянето на ресурси и знания за осъществяването на целите и постигането на отлични резултати.
 

Според клиентите ни нашите тимбилдинг събития са интелигентни и винаги провокиращи мисленето. Ние обсъждаме и договаряме с вас резултатите, които желаете и тогава гарантираме, че вашето тимбилдинг събитие подсилва важните посланияотносно нуждата от и стойността на ефективната екипна работа. Вашите дейности ще насърчат участниците да разглеждат справянето с проблемите като един екип и да признаят различния принос, който всеки един член от екипа може да достави в постигането на екипните цели. Разбира се, те също така са много забавни и завладяващи!

 

Нашите тиймбилдинг и аутдор програми провокират демонстрирането на основните елементи на груповата работа като комуникация, лидерство, екипно целеполагане, оценка на риска и доверието.

Предлагаме ви внимателно подбрани преживявания, при които процесът на учене се осъществява чрез преживяване и проиграване. Фокусът е насочен и върху компанията, нейните цели и човешки потенциал. Акцентът най-често се поставя върху взаимното разбиране и доверие, изграждането на ефективни взаимоотношения, поемането на отговорност. Всички тези дейности под формата на игри са катализатор за увеличаване на съпричастността на служителите към компанията и повишаване на тяхната мотивация за екипна работа.

 

Резултатите, които постигаме са:

- подобряване на вътрешно фирмената комуникация
- споделяне и изграждане на доверие
- ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
- взимане на решения в екип и постигане на резултати
- решаване на конфликти
- развитие на личностни качества, нагласи и поведенчески модели
- изграждане на доверие и партньорство
- управление на екипи и мотивация
- управление на времето
- управление на стреса


 


25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

12-02-2016

Обучителен проект за "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
виж повече

11-02-2015

АДЖЕНДА участва в изложението HR Idustry 2015
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2018 Agenda.BG
Created by Webtrade