Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече
Оценка
Ето някои от ЦЕЛИТЕ, които може да постигнете при реализацията на Център за оценка потенциала на служителите ви, реализиран от екипа на АДЖЕНДА БГ:

1.            Развитие на силните страни на служителите в екипа чрез обективна и точна оценка на потенциала на отделните му членове, спрямо ключови за корпоративната култура и целите на компанията области;

2.            Целенасочено и продуктивно планиране на дейността на екипа чрез обективна, точна и навременна оценка на наличния ресурс на отделните му членове спрямо ключови за компанията ценности и компетенции;

3.            Развитие на екипа чрез релевантно на ресурса и потенциала на отделните му членове разпределение на роли и отговорности;

4.            Постигане на адекватно на ресурса и потенциала на служителите индивидуално кариерно развитие в компанията;

5.            Мотивиране на служителите в екипа за по-високи резултати и развитие на трудовото им представяне чрез придобиване на обективна и точна информация за нагласите, вътрешната мотивация и потребността им от постижения;

6.            Развитие на трудовото представяне на членовете на екипа чрез постигане на по-висока степен на себепознание и осмисляне на приоритети, респ. на посоки за личностно развитие и кариерно развитие в компанията.

7.            Получаване на обективна и професионално анализирана информация в процеса на вътрешен подбор и ре-подбор, която да послужи за допълнителна мотивация на решенията за преназначение и кариерно израстване.
11-10-2018

виж повече

17-09-2018

Е-лърнинг от Адженда
виж повече

25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2019 Agenda.BG
replica watches
Created by Webtrade
Replica Watches, Fake Rolex sale for mens,Replica rolex watches.