Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече
Оперативна Програма "Развитие на Човешките Ресурси"До момента сме били пряко ангажирани в процеса по изготвяне на над 20 проекти и последващото им управление и отчетност пред Агенция по Заетостта в обучителни дейности за над 2500 лица. Разработените проекти за наши клиенти са със 100% успеваемост до момента, както във фазата на одобрение, така и в последващата отчетност. “АДЖЕНДА БГ” ООД ще Ви окажe цялостно съдейтвие в следните насоки:

 

þ      Индивидуално консултиране при анализ на нуждите от обучение

þ      Подготовка на проектното предложение и неговото входиране в АЗ

þ      Извършване на обучителни дейности

þ      Управление на проекта


10 ЕТАПА при подготовката и изпълнението на дейностите включени в проектнопредложение по ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 
 1. Избор на екип отговорен за организация и управление на проекта.
    2.   Детайлизиране на правните ангажименти и отговорности – съгласно приложения проект на договорза извършване на консултантската услуга.
 1. Извършване на анализ с цел определяне на нуждите от обучение.
 2. Определяне на целевата група – изготвяне на списък от служители, които ще бъдат включени в обучителните дейности на проектното предложение.
 3. Предоставянена документи, които да послужат като източник на информация при подготовката на проекта.
 4. Подготовкана проектно предложение.
  • Изготвяне на стратегия за защита на проектното предложение.
  • Разработване на график за изпълнение на дейностите включени в проектното предложение
  • Изготвяне на бюджет
  • Попълване на целия комплект от документи – апликационна форма и всички придружителни документи и декларации
     7.  Одобрениеи подписване на проектното предложение от представляващия дружеството

    8.  Внасянена проектното предложение за разглеждане от оценителна комисия.

    9.  Подписванена договор с Агенция по заетостта

   10.  Отчитане и управление на дейности поизпълнение на проекта при неговото одобрение.


11-10-2018

виж повече

17-09-2018

Е-лърнинг от Адженда
виж повече

25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2019 Agenda.BG
replica watches
Created by Webtrade
Replica Watches, Fake Rolex sale for mens,Replica rolex watches.