Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече
Светлин Иванов

Магистърска степен по право, СУ „Св. Климент Охридски”

Специализации по бизнес администрация, управление на човешките ресурсии др.  Професионален опит в дейности по управление и развитие на човешките ресурси и провеждането на обучения от 1997 година. Сертифициран тренер по метода "учене чрез преживяване".

2006-2018 – основател и управител на „Адженда Тренинг Солюшънс” ООД

2004 – 2006  - Рег. директор Човешки Ресурси в „БТК” АД;

2002 – 2004 - HR Мениджър на веригата магазини „Office 1 Superstore”

1998 – 2002 - HR Мениджър в “Кавен-Ирадис” ООД 

  • Проекти по организационно преструктуриране и оптимизация на дейностите, outplacement, управленско консултиране и бизнес планиране
  • Адаптация и внедряване на голяма част от международните корпоративни стандарти в сферата на човешките ресурси при навлизането и бизнес развитието на българския пазар на компаниите Procter & Gamble, SC Johnson Wax, Master Foods, Shell, Wrigley, Podravka, Bonduelleи др..
  • Създаване на вътрешно фирмени политики и стандарти за управление на персонала изграждането на системи за подбор, оценка и възнаграждение на персонала
  • администриране и заплащане на персонала, трудово-правно и осигурително законодателство.
  • Подбор: селекция на 13500 кандидати и над 3900 интервюта за различни позиции.

тренерски опит: Обучения за “Оценяване и заплащане на персонала”, “Селекция и интервюиране”, “Комуникативни умения”, “Колеж за развитие на хората”, “McVanColege” “Формат за убедителни продажби”, “Да стигнеш до ”Да”, “HR basic – HR advanced”, „Лична и екипна Ефективност”, „Общуване” „Динамично Лидерство”, "Презентационни умения и говорене пред публика" „Управление на европейски проекти” и мн. др. Фасилитатор в над 120 обучителни проекти с програми на „Адженда ТС” ООД. Над 5000 обучени лица от различни организации

опит в координацита на обучителни дейности: пряка координация при изпълнението на близо 170 проекта за обучение през последните 7 години за над 12500 обучени лица. 7 успешно изпълнени проекта по ОП „РЧР”, подготовка и отчетност на още 6.


Вероника Иванова

Магистърска степен по английска филология и италиански език, СУ „Св. Климент Охридски”, Квалификации по педагогика, специализиран превод, управление на проекти (Prince 2). 

2009 -  досега       Управител и координатор проекти в “АджендаБГ” ООД, отговорен и за управлението на фирмени и обучителни събития, изпълнение на проекти по фондове на ЕС.

2004 – 2009  - отдел „Протокол” към „ХИМИМПОРТ” АД;

1997 – 2004  – преподавател по английски език

1998 – 2009  –специализирани преводи, управление на проекти

Пряко участие в подготовката и управлението на над 90 обучителни и фирмени събития.


Тони Календерова

Педагог, Филолог, Магистърска степен по Управление на ЧРот НБУ Магистърска степен по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”

Специализации по мениджмънт, бизнес администрация, управление на човешките ресурси. Преподавател по английски език и литература. Професионален опит в дейности по обучение и развитие на човешките ресурси от 1994 година.

2008 – СДК „Треньор за социално-педагогически тренинг и управлениена човешките ресурси”, СУ „Климент Охридски”

2007 – Разработване и управление на проекти, Юнайт консулт;

2005 – Transfer of Project Management Know-How From Norway to the Bulgarian Public Sector, Девелопа Консулт;

1994 – до сега - Академичен Мениджър към ЧОУ „ДРИТА”, гр.София

2008–до сега асоцииран тренер към Адженда.


Румен Симеонов

Магистърска степен по Философия, Магистър по трудова и организационна психология. Специализации в сферата на управлението на човешките ресурси.     

 2008 - до сега - управител на ЖивенАрт

2007-2008                ДСК Гаранция – Експерт обучение и развитие

2001-2005                Български Младежки Червен Кръст - Консултант

2008- до сега           Асоцииран тренер към Адженда

Специализации в сферата на продажбените обучения, позитивната психотерапия, невролингвистично програмиране. Над 10 годишен опит в провеждането на социално-психологически и психодинамични тренинги. Активно участва в създаването и провеждането на различни обучителни модули в сферата на „Невро-лингвистично програмиране”, „Изграждане на екипи”, „Мениджърски умения”, „Лидерство в малки общности”, „Умения за телефонни продажби и услуги”, „Умения за супервизия на екип и екипна ефективност ”. Множество специализации и собствени разработки на иновативни обучения предимно в сферата по продажби и лидерство.


Йордан Танковски

Психолог - Магистърска степен. Специализации в сферата на социалната, педагогическата и икономическата психология.     

2006 до сега - управител на Скилс Консулт България ООД

2005-2006                Цептер България – Мениджър обучение и развитие

2000-2005                Български Младежки Червен Кръст - Директор

2008- до сега           Асоцииран тренер към Адженда ТС ООД

Специализации в сферата на човешките ресурси, позитивната психотерапия, невролингвистично програмиране. Над 10 годишен опит в провеждането на социално-психологически и психодинамични тренинги.

Сертифициран тренер по обучителни програми за придобиване и развитие на ключови компетенции: лидерски умения, екипна съвместимост, ефективно общуване, управление на конфликти и водене на преговори, обучение за обучаващи – умения за водене на тренинги, групова динамика, фасилитиране на срещи и управление на времето, управление на стреса в работна среда, стратегическо планиране, психологическо консултиране, невро-лингвистично програмиране. Водещ тренер на АДЖЕНДА по „Програми за развитие на мениджъри” към различини компании, както и за обучения по „Изграждане на екипи и мотивационни програми” „Управление на конфликти и стреса в работна среда”, „Емоционална интелигентност и бизнес целеполагане”, „Подбор на персонал, селекция и препозицониране”, обучения по поръчка


Хенриета Илиева

Психолог, Педагог - Магистърски степен в специалности „Консултативна и клинична психология”, „Обща mедагогика”, СУ „Св. Кл. Охридски”. Специализации в сферата на училищната педагогика, „Ролята на игрите в развитието на комуникативните умения” и др. Над 15 годишен опит в провеждането на социално-психологически и психодинамични тренинги

2001 – до сега             Психолог – педагогически съветник и преподавател към различни образователни институции за деца и юноши

1994 – 1998                Зам. директор, Студентски културен център към СУ”Кл. Охридски”

Български Червен Кръст  - национален тренер и консултант по оказване на първа помощ и психологическа подкрепа. Преподавател и консултат към експертни екипи на Министерски съвети неправителствени организации. Значителен опит като коуч.Значителна експертиза при създаването на нови модели и методи на преподаване базирани върху иновативни техники. Разработване и провеждане на проектнти програми и автор на наръчници. Комуникативни и поведенчески стратегии – специалност Социални дейност, Трудово-организационна дейност. Преподавател и треньор в програма на Следдипломна квалифисация „Обучение на треньори“ Консултиране на подрастващи, родители, учители и администрация, мениджърски екип.


Жанета Станкова

Магистър по българска филология, специализации по трудова и организационна психология. Специализации в сферата на преподавателската  и продажбите

2010 - до сега         Регионален Мениджър м застрахователна компания

2007-2009г.       Мениджър екип финансови консултанти, отговарящ за обучението и развитието

2006-2007                финансов консултант в ДСК Гаранция

2002-2004                AIG Life

Работа като обучител с повече от 12 години в създаването и провеждането на обучения в областта на търговските умения за консултанти и мениджъри, различни продуктови обучения, обучения по мениджърски умения в областта на селекцията и подбора на хора, управление на времето, управление и мотивация на екипи. Има дългогодишна успешна практика в провеждане на специализирани обучения на специалисти и мениджъри за продажба на банкови и застрахователни продукти за организации във финансовата сфера. 


Виктор Събев

Главен Фасилтатор аутдор учебни програми на "Адженда БГ"

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Социални Дейности

Национална Спортна Академия

2007-2008                  Bansko Sport Ltd, Bansko

2003-2005                  Outward Bound USA

1999 – 2003               Southern Alpine Recreation Ltd. Queenstown, New Zealand

Опит в провеждането на обучения и сферата на изграждане връзки с клиенти и обслужването от 2003 год                     


Теодора Маркова

Аутдор Фасилитатор

от 2011 - лицензиран планински водач, Асоциация "Планини и хора"

по образование Икономист - Икономика и управление на строителството

с над 7 годишен опит във воденето на групи в планината, било то на възрастни или деца

Позитивен и открит човек обичащ природата.

Цел: Да покажа на повече хора какво значи: Усещане за природа!


Основен тренинг екип

.


Аутдор екип на Аджена БГ


11-10-2018

виж повече

17-09-2018

Е-лърнинг от Адженда
виж повече

25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2019 Agenda.BG
replica watches
Created by Webtrade
Replica Watches, Fake Rolex sale for mens,Replica rolex watches.