Фирмени събития

AGENDA BG Video Party
виж повече
Обучения

Обслужване на клиенти по телефона
виж повече
Тим билдинги

Тиймбилдинг на открито
виж повече

ВДЪХНОВЯВАЩИ И РЕЛЕВАНТНИ ОБУЧЕНИЯ

Чрез "АДЖЕНДА  Тренинг Солюшънс" ООД Ви предлагаме широк спектър на бизнес и софт скилс тренинг решения. Независимо от голямото портфолио от обучителни услуги и продукти, фокуса ни е запазен върху изцяло интерактивни методики на обучение, гарантиращи максимална включеност на участниците и висока степен на задържане и приложимост на новите знания. Ние рядко предлагаме готови учебни модули, тъй като отделяме особено внимание както на предварителното индивидуално планиране, проучване и адаптиране на обученията ни, така и на последващия трансфер на знание. Може би поради тези причини
имахме привилегията и удоволствието за последните 10 години да реализираме с наши клиенти повече от 650 обучителни и тиймбилдинг проекти и успешно да обучим над 26000 служители от близо 450 различни компании, работещи във всички индустрии и сектори на българската икономика.

ТИЙМБИЛДИНГ СЪБИТИЯ С МАКСИМАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Възможностите, които предлагаме са за десетки видове активности на открито, занимателни или екстременни препятствия и други, които ще предизвикат не само силни емоции, но и са предназначени за:

- подобряване на вътрешно фирмената комуникация

- споделяне и изграждане на доверие
- ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
- взимане на решения в екип и постигане на резултати
- развитие на личностни качества, нагласи и поведенчески модели, които се отразяват на продуктивността

ПОВЕЧЕ ОТ ЕКСПЕРТИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ 

Фирмените и конферентни събития, които АДЖЕНДА организира са не само заредени с енергия и преживяване, но и се отличават със своята креативност и начина, по който подкрепят вашето послание. Над 60 български фирми ни се довериха до момента за организацията на техните специални събития. Към тях с гордост прибавяме и компании от чужбина – от Румъния, Русия, Македония, Австрия, Словения, Германия, Франция, Холандия и други, които избраха България за място на провеждане на техните фирмени конференции или партньорски срещи.
 

УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Можем да ви окажем съдействие в почти всички области на функцията HR. В това отношение в екипа на АДЖЕНДА не сме типични консултанти, а хора с над 10 годишен професионален практически опит в областта. От нас може да получите изключително добре развити услуги по анализ на нуждите и изследване на ефекта от обучения, дейности по специализиран подбор и оценка - Recruitment & Assessment LAB, както и да ви помогнем в процеса по администриране на заплащането на персонала. По наше скромно мнение твърдим, че притежаваме една от най-добре адаптираните за български условия методики за анализ на мотивационната среда и организационния климат в организацията.


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Ще ви подкрепим в разработването на проектни-предложения, управление, отчетност, координация и администриране на дейности финансирани от Европейските структурни фондове и по-специално по ОП „Развитие на Човешките Ресурси 2007-2013”, с което се надяваме да не се наложи да натоварвате допълнително ваши служители.


ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

В допълнение на основната си дейност АДЖЕНДА БГ извършва професионални писмени и устни преводачески услуги предимно на текстове и материали с висока сложност и специализация. Имаме и сключен договор с Консулски отдел на МвНР за извършването на официални преводи и легализации на документи

 

В допълнение, моля разгледайте презентация за дейността ни, ТУК

25-03-2017

Отворено обучение "Наръчник на агитатора"
виж повече

12-02-2016

Обучителен проект за "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
виж повече

11-02-2015

АДЖЕНДА участва в изложението HR Idustry 2015
виж повече

всички новини


     Copyright © 2006-2018 Agenda.BG
replica watches
Created by Webtrade
Replica Watches, Fake Rolex sale for mens,Replica rolex watches.