ОНЛАЙН ОБУЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Независмо от внезапната промяна в ситуацията, причинена от пандемията с КОВИД-19, ние бяхме готови, благодарение на усилията, които положихме преди, и сега продължаваме да предоставяме това, от което вие - нашите партньори се нуждаете най-много, така че да не се прекъснат плановете ви за развитие на хората.

Нашите решения за виртуално обучение са разработени със същите принципи, върху които "Адженда" бе основана преди повече от 14 години - практическо обучение, при което хората учат ангажирано чрез правене и преживяване, а не само слушат, четат или гледат.

Вече 5 години екипа на „АДЖЕНДА“ развиваме нашите он-лайн решения, като част от намеренията ни да предоставяме актуално обучително съдържание по достъпен начин и чрез модерни инструменти в интернет среда. Eто, само за последните три години близо 4800 участника преминаха през нашият он-лайн портал за дистанционно обучение e-learning.agenda.bg, който вече съдържа над 50 модула.

Също така, ВСИЧКИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ от богатото ни портфолио вече са адаптирани за провеждане и в он-лайн среда. За нашите обучителни уебинари, с оглед достъпността за участниците, използваме предимно платформата ЗУУМ, но и също GoogleMeet, MIcrosoftTeams, WebEx. Допълнително, с цел максимална интерактивност и геймификация, по време на нашите онлайн обучения използваме и още 5 платформи за визуализация и тестове в реално време.

Използвайте нашите он-лайн решения и за:

  • подкрепа на служителите ви в емоционалното справяне със ситуацията
  • усвояване на нови умения и методи на работа
  • подобряване продуктивността на виртуалните ви екипи
  • изпълнение на оригинални цели, процеси и проекти.

Ние споделяме и препоръчваме нашите виртуални методологични знания и опит, но винаги приспособяваме конкретния метод към вас като клиент и конкретната ви ситуация.

AGENDA Learning Management System - това е нашият e-learning портал за он-лайн обучения, където в зависимост от нуждите и темата на обучение можете да преминете някои от нашите над 50 модули на електронно обучение.

Он-лайн обученията ни могат да се използват:

-като част от плана за тренинг трансфер за съответния служител, вече преминал  през присъствените ни обучения, за затвърждаване на наученото и подкрепа при неговото прилагане в практиката;

-като част от методите за продължаващо обучение и blended learning;

-Можем също да създадем и адаптираме изцяло нов он-лaйн курс, който да е част от Вашите планове за развитие на служителите Ви чрез ефективно обучение.

 

TOP